Серии за износ

Via Istrum (Виа Иструм)

Вината от тази серия носят името на Римския път пресичащ лозовия масив на Шато Бургозоне в древността. Минавайки по поречието на река Дунав, той е свързвал град Константинопол със Средна Европа.

Côte du Danube (Кот дю Данюб)

Вината от тази серия са наречени на стръмния бряг на река Дунав по който са разположени лозята на Шато Бургозоне.